The Ukrainian Museum Homepage CALENDAR Current EXHIBITIONS Become a MEMBER! Visit The Ukrainian Museum

Displaying product 1 of 1«Back

Українки в історії: нові сторінки

Відповідальний редактор - доктор історичних наук Валентина Борисенко
Головна редакція літератури з гуманітарних наук
Головний редактор Сеітлана Головко
Редактор Юрій Медюк
© Валентина Борисенко,
Алла Атаманенко, ЛюдмилаТарнашинська та ін. 2010
ISBN 978-966-06-0575-6
УДК 94(477)-055.2
ББК 63.3(4УКР)б-28

(Ukrainian women in history: new pages)
Language: Ukrainian
Biographies
Hardcover
Member Price: $36.00

видавництво "Либідь"»

Художник-оформлювач Олексій Грихір
Коректори ІІюдмила Іеакова, Алла Бородпвко Верстальник
Оксана Новоселя

Збірка нарисів про видатних українок - вчених, освітянок, громадських діячок, письменниць, мисткинь тошо - с продовженням книги «Українки в історії» (Київ, 2004, 2006), що здобула визнання не лише в Україні, а й за їі межами. Чимало біографій наших сучаснииь постануть перед читачем уперше. Для широкого читацькогозагалу.

Product ID: 40-6471
Price: $ 40.00

© The Ukrainian Museum.

Terms and Conditions

Contact Information
The Ukrainian Museum
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
212-228-1947
info@ukrainianmuseum.org
Gift Shop Orders
The Ukrainian Museum
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
212-228-1947
giftshoporder@ukrainianmuseum.org