The Ukrainian Museum Homepage CALENDAR Current EXHIBITIONS Become a MEMBER! Visit The Ukrainian Museum

Displaying product 1 of 1«Back

Світи Святослава Гординського

Seven Worlds of Sviatoslav Hordynsky
Роман Лубківський
Василь Пилип'юк
Христина Береговська
Ukrainian w/Eng., Ger., It., Pol., Fr. summaries
Illustrated
Hardcover
175 pages
Видавництво «Світло й Тінь», Україна, 2010
9-1/4"W x 12-1/2"H
ISBN 978-966-7594-55-8
Member Price: $40.50

Ідея видання - Роман Лубківський
Ілюстративний ряд та видавниче забезпечення - Василь Пилип'юк
Упорядкування та наукова конструкцію - Христина Береговська
Дизайн - Борис Великголовка
Технічна редакція - Андрій Лотоцький

Резюме
Святослав Гордницький – український митець рівня «ренесансу» в ХХ ст. Він не був просто «художником з України», а «українським митцем», який все життялегітимно підтверджував свій «національний статус» у творчості, а творчістю – в житті.
Особистість екстравертна, який щоденно працював в режимі розкутого «нон-стопу», життєвий шлях якого розгортався між Україною – Німеччиною – Францією та Америкою.
Народився в Коломиї 30 грудня 1906 року. Студіював Малярство в школі Олекси Новаківського. 1926 року їде до Берліна, де вивчає історію та мистецтво Візантії в Українському науковому інституті у професора В. Залосецького. 1929-1931 – студіював в Академії Жюльєн та Модерній академії Леже в Парижі. До США прибув у жовтні 1947 року, де працював художником-монументалістом, автором і редактором літературно-мистецьких видань.
Поет, перекладач, художник-монументаліст, гравер, мистецтвознавець, організатор культурно-мистецьких акцій, багатогранна особистість, який зробив великий внесок не тільки в українську, але й в світову культуру.
Його творчість – це грамотний синтез історичних мистецьких стилів та європейсько-американських віянь, посаджених на грунт української етнотрадиції.
Творча спадщина Гординського не є цілковито опрацьована. Чимало дослідників пробували охаректерузувати та проаналізувати життєво-творчий шлях митця, коротко зупиняючись на одному з періодів чи професійних граней зацікавлень.
Сім світів Гординського – це творчо-біографічний атлас, який допоможе кожному знайти свій шлях до митця. Ця книга може стати настільним виданням для дослідників творчості митця. Вона є відправною точкою запізнання і подальшого вивчення науково-мистецьких скарбів Гординського.

Summary
Sviatoslav Hordyns'kyi is a prominent 20th-century Ukrainian artist. His being Ukrainian was defined not so much by this origin, but his life and work for the sake of Ukrainian.
He was an extrovert personality whose life was 'non-stop' labour in Ukraine, Germany, France and the US. Born on 30 December 1906 in Kolomyya. Studied painting in the school of Oleksa Novakivs'kyi. In 1926 he went to Berlin in order to study Byzantine art and history in Ukraine academic institute under the supervision of Prof B. Zalozets'kyi. He also studied in the Academie Julian and Fernand Leger's 'modern academy'. In October 1947, he arrived to the US where he worked as a muralist, autor and editor of literary and art periodicals.
Being a poet, translator, muralist, engraver, organizer of many cultural events, and multi-faceted personality, he contributed a lot to Ukrainian as well as world culture. His creativity incorporates the harmonious synthesis of historic art styles and European and American trends on the soil of Ukrainian tradition.
Hordyns'kyi's legacy is not well-studied. A lot of art historians tried to discribe and analyze his life and works, briefly focusing on one of his creative periods or professional facets.
Seven worlds of Svitoslav Hordyns'kyi is an artistic and biographical duide to the Artist's creativity. The book will be useful for art researchers and for all those who cherish Sviatoslav Hordyns'kyi's treasure.

Product ID: 40-6478
Price: $ 45.00

© The Ukrainian Museum.

Terms and Conditions

Contact Information
The Ukrainian Museum
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
212-228-1947
info@ukrainianmuseum.org
Gift Shop Orders
The Ukrainian Museum
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
212-228-1947
giftshoporder@ukrainianmuseum.org