The Ukrainian Museum Homepage CALENDAR Current EXHIBITIONS Become a MEMBER! Visit The Ukrainian Museum

Displaying product 1 of 1«Back

Залишинець. Чорний Ворон

Василь Шкляр
Language: Ukrainian
Memoir
Hardcover
ISBN 978-966-14-0662-8
Member Price: $24.30

Головний редактор С.С. Скляр
Відповідальний за випуск К.В. Шаповалова
Художній редактор Т.М. Коровіна
Технічний редактор А.Г. Верьовкін
Коректор Н.Я. Рядченко

Підписано до друку 17.03.2011.
Формат 84х108/32. Друк офсетний.
Гарнітура «Minion». Ум. друк. арк. 20.16.
Доф. Наклад 10000 пр. Зам.№11-287.

Автор глибоко вдячний письменникові-історику Романові Ковалеві за документальну та консультаційну підтримку в написанні цього роману. У книжці використано факти з його документальних видань «Героїзм і трагедія Холодного Яру», «Отамани гайдамацького краю. 33 біографії», «Коли кулі співали», «Отаман святих і страшних», «Операція «Заповіт»»ь Джерелами також прислужилися документальні та мемуарні книги осавула 1-го (основного) куреня полку гайдамаків Холодного Яру Юрія Горліса-Горського «Холодний Яр», звенигородського отамана Івана Лютого-Лютенка «Вогонь з Холодного Яру», підхорунжого Чорноліського полку Михайла Дорошенка «Стежками холодноярськими» та начальника штабу медвинських повстанців Миколи Василенка «Спогади про пережите».

У романі використано документи Галузевого державного архіву СБУ.

Product ID: 40-6479
Price: $ 28.00

© The Ukrainian Museum.

Terms and Conditions

Contact Information
The Ukrainian Museum
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
212-228-1947
info@ukrainianmuseum.org
Gift Shop Orders
The Ukrainian Museum
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
212-228-1947
giftshoporder@ukrainianmuseum.org