The Ukrainian Museum Homepage CALENDAR Current EXHIBITIONS Become a MEMBER! Visit The Ukrainian Museum

Displaying product 1 of 1«Back

Святослав Гординський: На переломі епох

Лубківський Р.М., упорядкування, наукове редагувення, післямова
Language: Ukrainian
Illustrated
Hardcover
Святослав Гординський
На переломі епох. Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади
Серія «Ad Fontes – До джерела»
Видавництво «Світ», дизайн і художнє оформлення, Львів 2004
504с. + 32вкл.,іл.
ISBN 966-603-317-8
Member Price: $27.00

Багатогранна творчість українського письменника, художника, перекладача, літературознавця, культуролога Святослава Гординського (1906-1993) належить до вершинних надбань української культури ХХ ст. Важливе місце в доробку майстра світового рівня посідають наукові розвідки, статті, рецензії, есеї літературознавчого характеру, які відзначаються витонченою майстерністю аналізу, новизною та глибиною узагальнень. Яскравим тлом панорами української та світової літратур служать розповіді-репортажі, спомини автора.
Пропоноване видання, яке готувалося за участі автора в 1991-1993 рр., є першою спробою представити читачам Святослава Гординського як практика і теоретика в царині літературознавства, перекладознавства, критики та есеїтики.

Product ID: 40-6482
Price: $ 30.00

© The Ukrainian Museum.

Terms and Conditions

Contact Information
The Ukrainian Museum
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
212-228-1947
info@ukrainianmuseum.org
Gift Shop Orders
The Ukrainian Museum
222 East 6th Street
New York, NY 10003
212-228-0110
212-228-1947
giftshoporder@ukrainianmuseum.org